Δελτίο τύπου 19/04/2019




ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΝΟΥ ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΗΣ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

 

 

 

 

 

«Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

 

μετατρέψαμε σε επίκαιρη επερώτηση την ερώτηση και αίτηση καταθέσεως εγγράφων που είχαμε καταθέσει στον Υπουργό Εξωτερικών, σε σχέση με τον διαγωνισμό και τις διαδικασίες του διαγωνισμού για την παραχώρηση της εκδόσεως των visa.

 

Στη σημερινή συζήτηση, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα αποδειχθεί ίσως για πρώτη φορά, μετά από πάρα πολλά χρόνια στη Βουλή, το πώς με συμπαιγνία υπηρεσιακών παραγόντων και κάτω από την καθοδήγηση του πρώην Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Κοτζιά, οργανώθηκε διαγωνισμός πριν από το πρώτο στάδιο, δηλαδή τη σύνταξη της προκήρυξης του διαγωνισμού, οι διαδικασίες εξέτασης των ενστάσεων, η προκήρυξη του διαγωνισμού και η κατακύρωσή του. 

 

Πιστεύω, κύριε Υπουργέ, ότι θα έχετε τη δυνατότητα όταν γυρίσετε στο Υπουργείο σας να απαλλάξετε από το Υπουργείο Εξωτερικών υπαλλήλους οι οποίοι δεν ενήργησαν ως Έλληνες διπλωμάτες, αλλά ενήργησαν εκ μέρους συγκεκριμένων συμφερόντων, όπως θα αποδείξω με στοιχεία τα οποία θα κατατεθούν στη Βουλή, θα μοιραστούν στα κόμματα και εν συνεχεία θα πάνε στην ελληνική δικαιοσύνη.

 

Σας κατέθεσα την ερώτηση και την αίτηση καταθέσεως εγγράφων, διότι γνώριζα πολύ καλά ότι τα έγγραφα που ζήτησα δεν υπήρχαν στο Υπουργείο Εξωτερικών. Με εντολή του πρώην Υπουργού, του κ. Κοτζιά, εξαφανίστηκαν πολλά από τα έγγραφα αυτά και καταστράφηκαν από τους υπολογιστές, με εξαίρεση τις υπογραφείσες συμβάσεις τις οποίες δεν έχει ούτε καν η νομική υπηρεσία, παρά μόνο υπάρχουν στο γραφείο σας και τις οποίες δεν καταθέσατε. Ελπίζω να τις έχετε και ελπίζω να τις καταθέσετε σήμερα. 

 

Δυστυχώς, όμως, για εκείνους που προσπάθησαν να σβήσουν όλα τα ίχνη από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τα αρχεία παραμένουν. Τα αρχεία ανακτήθηκαν και σήμερα θα κατατεθούν στη Βουλή των Ελλήνων για να τα πάρετε και εσείς.

 

Ξεκινώ πολύ σύντομα να πω ότι το 2009 η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξέδωσαν τον Κανονισμό 810/2009 της 13ης Ιουλίου για τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων. Ο Κανονισμός αυτός προέβλεπε ότι τα κράτη - μέλη θα πρέπει να είναι αρμόδια για την οργάνωση διαδικασιών που αφορούν τις αιτήσεις της visa, να εξοπλίζουν τα προξενεία τους και τις αρχές τους, όπως είναι αρμόδια για τη χορήγηση θεωρήσεων στα σύνορα και τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη συλλογή βιομετρικών στοιχείων.

 

Όρισε ότι θα πρέπει να συνεργάζεται με ένα ή περισσότερα κράτη-μέλη στο πλαίσιο της επιτόπιας συνεργασίας Σένγκεν ή μέσω άλλων πρόσφορων επαφών ή υπό τη μορφή περιορισμένης εκπροσώπησης στέγασης του κοινού κέντρου αιτήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 41, και σε εξαιρετικές περιστάσεις ή για λόγους σχετικούς με την τοπική κατάσταση, όπως ήταν ο υψηλός αριθμός των αιτούντων, δεν θα επέτρεπε να οργανωθεί συγκεκριμένη αίτηση ή συγκέντρωση αιτήσεων.

 

Και εφόσον εξαντληθούν όλες οι άλλες δυνατότητες, δηλαδή η συνεργασία με κράτος ή η δημιουργία γραφείων σε κάθε προξενείο, για εξαιρετικές περιπτώσεις και αφού αποδειχτούν ατελέσφορες για το οικείο κράτος ως έσχατη λύση, να συνεργάζονται με εξωτερικό πάροχο. Στο δε άρθρο 43 λέει συγκεκριμένα: «Τα κράτη-μέλη καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να συνεργάζονται με εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών από κοινού με ένα ή περισσότερα κράτη με την επιφύλαξη των κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων».

 

Αυτός ο Κανονισμός μετετράπη το Δεκέμβριο του 2014 σε νόμο. Το άρθρο αυτού του νόμου περιελήφθη στον νόμο 4315 «Πράξεις εισφοράς σε γη και χρήμα, ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις». Στο άρθρο 20 παρελήφθη από την Οδηγία που υπήρχε να προσπαθήσει το κράτος από μόνο του να κάνει τη διαδικασία και εν συνεχεία για εξαιρετικές περιπτώσεις να μπορεί να υπάρξει πάροχος. Όμως, στο άρθρο 20 παράγραφος 3 λέει «…ότι τα επιμέρους κριτήρια αξιολόγησης και τεχνικών προσφορών και κάθε άλλο θέμα». Ο νόμος όρισε, δηλαδή, ότι θα πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση οικονομικών προσφορών και αξιολόγηση τεχνικών των εταιρειών. Έλεγε δε στο άρθρο 4 ότι οι συμβάσεις που έχουν συναφθεί από προξενικές αρχές ή προξενικά γραφεία διπλωματικών αρχών εξακολουθούν να ισχύουν και οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται μέχρι την έναρξη παροχής των υπηρεσιών. 

 

Μέχρι τότε είχαν υπογραφεί πολλές συμβάσεις με την εταιρεία VFS. Είναι μια ειδική διεθνής εταιρεία με έδρα τον Άγιο Μαυρίκιο, που εν συνεχεία μετέφερε την έδρα της στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η εταιρεία αυτή, λοιπόν, ήταν μία από τις εταιρείες η οποία εν συνεχεία συμμετείχε στον διαγωνισμό, ο οποίος συντάχθηκε βάσει της έκθεσης που έκανε η Επιτροπή αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών και η οποία σαφώς περιέγραφε ότι κριτήριο ανάθεσης θα πρέπει να είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

 

Από εκεί και πέρα, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει το μεγάλο σκάνδαλο. Το σκάνδαλο το οποίο εξελίσσεται με τη διαδικασία που ξεκίνησε για τη σύνταξη της προκήρυξης, στην οποία δεν υπάρχει μέσα ο όρος που ο νόμος και η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζουν, δηλαδή, η οικονομικά πιο προσφέρουσα λύση. 

 

Μάλιστα σε σύσταση των επιτροπών που έγιναν γι’ αυτήν την προκήρυξη του διαγωνισμού, με ενστάσεις των ενδιαφερομένων- παρ’ ότι ζητείται οικονομική προσφορά, αυτή ουδέποτε μπαίνει μέσα. Μάλιστα, το ύψος της προκήρυξης είναι στα 15 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το έργο μόνο για τη Ρωσία είναι 185 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο.

 

Βάσει του δικαίου των συμβάσεων, η σύμβαση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τέσσερις φορές από τα τελευταία χρόνια ή για τα χρόνια που ισχύει η σύμβαση. Η σύμβαση βάσει της προκήρυξης θα ίσχυε για οκτώχρόνια, που σημαίνει ότι η σύμβαση θα έπρεπε να είναι πάνω από 1.000.500.000 με τα στατιστικά του 2010, 2012, 2013, 2014. Αντ’ αυτού η σύμβαση ορίστηκε στα 15.000.000. 

 

Είναι σημαντικό ότι υπήρχαν δύο δημοσιεύσεις της προκήρυξης. Η μία δημοσίευση γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η άλλη στην Ελλάδα. Στην ευρωπαϊκή προκήρυξη είναι σαφής ο όρος μέσα που λέει ότι δεν προβλέπεται να υπάρχει υπεργολάβος. 

 

Στην ελληνική προκήρυξη προβλέπεται ότι μπορεί να υπάρχει υπεργολάβος, αλλά μόνο για το έργο της πληροφορικής.

 

Όλα αυτά είναι σε έναν φάκελο περίπου χιλίων σελίδων που περιλαμβάνει τα πρακτικά που έχουν χαθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών των επιτροπών αξιολόγησης της συγκεκριμένης προκήρυξης, αλλά και εν συνεχεία της επιτροπής ενστάσεων με συνθέσεις τις οποίες αποφάσισε με προσωπικές αποφάσεις ο Υπουργός επί των Εξωτερικών και τις οποίες, επίσης, καταθέτω στη Βουλή με συγκεκριμένα ονόματα διπλωματών.

 

Δεν είναι τυχαίο ότι ένας εκ των ενδιαφερομένων για να πάρουν τη δουλειά ήταν η εταιρεία VFS. Η εταιρεία VFS, η οποία είχε τη δουλειά και συνεχίζει να έχει τη δουλειά μέχρι σήμερα, η οποία και απεκλείστη από τον διαγωνισμό λόγω του ότι ο Υπουργός επί των Εξωτερικών δεν δέχθηκε την πρόταση της επιτροπής ενστάσεων και θεώρησε ότι επειδή έχει έδρα τον Άγιο Μαυρίκιο είναι εξωχώρια εταιρεία, δεν φτάνουν στον τελικό μέτοχο και θα πρέπει να αποκλειστεί. Αποκλείεται, λοιπόν, η VFS από τον διαγωνισμό και η VFS εν συνεχεία εμφανίζεται μετά το πέρας όλων των διαδικασιών ως υπεργολάβος. 

 

Τι έχουμε εδώ, δηλαδή; Εδώ έχουμε την οργανωμένη εγκληματική ενέργεια της δημιουργίας παρένθετης εταιρείας, η οποία πήρε το έργο, κέρδισε τον διαγωνισμό και τελικά το ανέθεσε στον προηγούμενο εργολάβο, ο οποίος είχε αποκλειστεί από τον διαγωνισμό. 

 

Η παρένθετη αυτή εταιρεία έχει τρεις βασικούς μετόχους, τον πρώην πρέσβη κ. Δημήτριο Πλατή, τον πρώην πρέσβη κ. Ιωάννη - Αλέξιο Ζέπο και τον πρώην Αρχηγό της Αστυνομίας κ. Οικονόμου. Ο κ. Πλατής μάλιστα, όπως προκύπτει από τα πρακτικά του Υπουργείου Εξωτερικών, επισκέφθηκε και τον κ. Σαμαρά και τον κ. Βενιζέλο πριν από τον Δεκέμβρη του 2014, οι οποίοι αρνήθηκαν να κάνουν  - προς τιμήν τους αυτό, οφείλω να πω - συζήτηση για τη δημιουργία εταιρείας η οποία θα έπαιρνε εν συνεχεία τον διαγωνισμό. Τις λεπτομέρειες θα τις πάρει η δικαιοσύνη για να τις μελετήσει.

 

Πάμε, λοιπόν, στο τι συνέβη. Προκήρυξη διαγωνισμού έγινε στις 3/7/2015. Το Ελεγκτικό Συνέδριο με τις ενστάσεις οι οποίες έγιναν απέρριψε την εταιρεία GVCW, γιατί δεν είχε εμπειρία, ήταν εταιρεία η οποία συστάθηκε στις 21/7/2015, δηλαδή συστάθηκε 18 ημέρες μετά την προκήρυξη του διαγωνισμού και την απέκλεισε διότι δεν είχε εμφανείς μετοχές, γιατί τρεις χιλιάδες μετοχές δεν είχαν ακόμα εκδοθεί και διότι δεν είχε και οικονομικό αντικείμενο. Και εκεί ξεκινά η προσπάθεια του Υπουργού Εξωτερικών μέσω των υπηρεσιακών παραγόντων, με παρεμβάσεις στο Ελεγκτικό Συνέδριο, να προσφεύγουν από το Κλιμάκιο σε Τμήμα για να αλλάξουν την απόφαση. Οι παρεμβάσεις αυτές, βέβαια, δεν είναι τυχαίες, όπως θα αποδείξω παρακάτω.

 

Κατά τη διάρκεια, λοιπόν, αυτής της περιόδου έχουμε στις 22/7/2015 συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης υπό την κ. Δανάη Κουμανάκου, πρέσβη της Ελλάδας στη Μόσχα, τον κ. Τζίρα- Καραμήτσο και τον κ. Νικήτα Νικητάκο καθηγητή, που είναι και οι πρωταγωνιστές της υπόθεσης. 

 

Στις 22/7/2015 έχουμε συγκρότηση επιτροπής και εξέταση ενδεχομένων προσφυγών υπό τον κ. Βλαβιανό. Στις 17 Σεπτεμβρίου έχουμε πρακτικό περαίωσης εργασιών της επιτροπής αξιολόγησης στο στάδιο της αξιολόγησης και αποκλείεται ομόφωνα η εταιρεία VFS, ως εταιρεία η οποία δεν έχει τελικό μέτοχο. Πρόεδρος η κ. Κουμανάκου, μέλη ο κ. Τζίρας πάλι και ο κ. Νικητάκος. 

 

Στις 17/9/2015 έχουμε απόφαση του Μιχαήλ Σπινέλλη, αναπληρωματικού Γενικού Γραμματέα, που εγκρίνει την απόρριψη των προσφορών της VFS και άλλων εταιρειών. 

 

Στις 23/9/2015 έχουμε προδικαστική προσφυγή από το Ελληνικό Δίκτυο Θεωρήσεων για ακύρωση πρακτικού της επιτροπής. 

 

Στις 25/9/2015 έχουμε υπόμνημα της εταιρείας αυτής, της GVCW, στο οποίο δηλώνει ως υπεργολάβο την εταιρεία «I KNOW HOW».

 

Θυμίζω ότι υπεργολάβος επιτρέπεται να είναι μόνο στο έργο της παροχής συμβουλών για το software. Στις 30/9/2015 ο κ. Κοτζιάς συγκροτεί Επιτροπή Εξέτασης Προσφυγών με Πρόεδρο τον Παναγιώτη Οικονόμου. Η επιτροπή εισηγείται ομόφωνα τον αποκλεισμό της εταιρείας της GVCW από την περαιτέρω διαγωνιστική διαδικασία λόγω της μη ονομαστικοποίησης των μετοχών και λόγω της γενικής και αόριστης διατύπωσης των σκοπών της εταιρείας.

 

Στις 8/10/15 ο κ. Κοτζιάς με προσωπική του απόφαση επιστρέφει πίσω το πρακτικό στην επιτροπή. Απαντά ο κ. Οικονόμου, ως Πρόεδρος της επιτροπής, ότι αυτή η επιτροπή είναι το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο για τη λήψη των αποφάσεων. Στις 13 Οκτωβρίου, την επόμενη μέρα, έχουμε επιστολή της GVCW, όπου μοναδικοί μέτοχοι φαίνεται να είναι ο κ. Πλατής και ένας Η. Μιλτιάδους.

 

Στις 19 Οκτωβρίου ο κ. Κοτζιάς δεν αποδέχεται την εισήγηση της επιτροπής ενστάσεων και συνακόλουθα αποδέχεται τη συμμετοχή της GVCW. Στις 22/7/2016 πρακτικό εκ νέου βαθμολόγησης προσφορών της GVCW με Πρόεδρο τον κ. Σπινέλη και μέλη τον κ. Τζιρά. Διότι θεώρησε ότι η εμπειρία της εταιρείας δεν χρειάζεται γιατί κρίνεται ικανοποιητική η εμπειρία των μετόχων. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στα παγκόσμια χρονικά. Ο δε υπεργολάβος κρίνεται ως επαρκής στις γνώσεις, γιατί είχε συνάψει συμφωνία με το δημόσιο.

 

Στις 12/1/2016 έχουμε επικυρωτική απόφαση Κοτζιά με βάση αυτή στις 3 Αυγούστου: «Η ΣΤ’ Διεύθυνση διαπιστώνει υπεροχή της προσφοράς της GVCW, μεγαλύτερη βαθμολογία». Στις 16 Αυγούστου έχουμε προσφυγή του αντιπάλου, της SPACE, όπου γίνεται αναφορά ότι στις 30 Νοεμβρίου, βάσει πρακτικού περαίωσης της επιτροπής αξιολόγησης, το τακτικό μέλος της επιτροπής Κωνσταντίνος Μπάρτζης εξέφρασε επιφυλάξεις.

 

Ο κ. Μπάρτζης παίρνει δύο φορές αναρρωτική άδεια από το ΚΑΤ και εν συνεχεία μετατίθεται ο τεχνικός υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών στο Τόκιο, επειδή αντέδρασε και δεν δέχτηκε τις αιτιάσεις του Υπουργού να μη βρίσκεται στην τελική φάση, όπου και δεν ευρίσκετο. Μάλιστα δε, δεν αντικαταστάθηκε και η επιτροπή πλημμελώς αποφάσισε, κατά παράβαση κάθε νομιμότητας. Μη νόμιμη σύνθεση, λοιπόν, του συλλογικού οργάνου.

 

Στις 24/10/2016 γίνεται επιτροπή αξιολόγησης προσφορών. Σε συμμόρφωση της απόφασης της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ, όπου έλεγε ότι η GVCWδεν διαθέτει εμπειρία σε έργο παρόχου υπηρεσιών ευθέως, αλλά μόνο διαμέσου υπεργολάβου, που εκεί θεωρείται η I KNOW HOW. Ανακηρύσσεται η GLOBAL ως ανάδοχος και δυνάμει της Οδηγίας 2014/23 o υπεργολάβος θα παραμείνει ο ίδιος καθ’ όλη τη διάρκεια της παραχώρησης.

 

Ο εργολάβος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εξαφανίζεται και στη θέση του υπεργολάβου εμφανίζεται πάλι η προηγούμενη εταιρεία που είχε τα συμβόλαια και η οποία είχε αποκλειστεί, η VFS.

 

Γιατί συνέβησαν όλα αυτά;

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λυπάμαι που το κάνω, αλλά υποχρεώνομαι να το κάνω, γιατί δυστυχώς τα στοιχεία αυτά έχουν καταστραφεί από το Υπουργείο Εξωτερικών.

 

Καταθέτω στη Βουλή των Ελλήνων τα e-mail τα οποία ανακτήθηκαν από τους υπολογιστές του Υπουργείου Εξωτερικών που δείχνουν ξεκάθαρα ότι πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού, πριν καν την προκήρυξη του διαγωνισμού στις 3/7/2015, υπάρχει αλληλογραφία μεταξύ εκείνου που θα οριστεί Πρόεδρος της Επιτροπής, του κ. Καραμήτσου-Τζίρα, που είναι σήμερα Πρέσβης στο Λονδίνο και επιβραβεύτηκε για τη θέση αυτή, με τον κ. Πλατή Πρόεδρο της εταιρείας που θα συμμετέχει στον διαγωνισμό.

 

Την 1η Απριλίου του 2015, Τζίρας προς Πλατή: «Σε συνέχεια της συνομιλίας μας στέλνω template προκήρυξης Γερμανίας για πάροχο, καθώς και ισχύουσα κατανομή συμβολαίων Γερμανίας ανά χώρα. Ευχαριστούμε για ένα ευχάριστο και απολαυστικό δείπνο. Ευχαριστώ για τη στήριξη στο γνωστό θέμα. Θα τα πούμε διά ζώσης επί θέματος. Το αυριανό συμβούλιο-έκπληξη ανεβλήθη». 

 

Ο κ. Πλατής επανέρχεται στις 23 Μαΐου 2015 προς τον Πρόεδρο της επιτροπής που θα οριστεί και το ήξερε αυτό μόνο ο κ. Κοτζιάς: «Δημήτρη, σε συνέχεια της πρωινής μας συζήτησης, θα έλεγα ότι η πρόβλεψη για πρόσκληση από την επιτροπή ειδικών που θα κληθούν να εκφράσουν εγγράφως την άποψή τους στον τομέα της ειδικότητάς τους, παραδείγματος χάριν σε θέματα ασφάλειας μετάδοσης δεδομένων, σε θέματα τουριστικής προβολής της χώρας, να μπει στο σχέδιο η υπουργική απόφαση περί σύστασης της εν λόγω επιτροπής».

 

Υποδεικνύει ο υποψήφιος για τον διαγωνισμό που δεν έχει προκηρυχθεί στον μετέπειτα Πρόεδρο τι θα κάνει.

 

Στις 3/6/2015 έχουμε Πλατή προς Τζίρα: «Τρελή ελευθεριότητα. Ειδικά ως προς τις ομάδες. Και μου βγάζουν και το δικαίωμα να έχω άνθρωπο στα προξενεία εάν δεν υπάρχει οικονομικός λόγος. Δηλαδή, στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη πρέπει να ανοίξουμε σε κάθε πολιτεία-χώρα και να περιμένουμε ποιον; Μαλάκας είναι;». 

 

Απάντηση τώρα του Τζίρα προς τον Πλατή: «Ρίξε μια ματιά στο σχόλιο της Γ4». 

 

Στις 2/6/2015. Όλα αυτά επαναλαμβάνω είναι αλληλογραφία μετά της υποψήφιας εταιρείας με αυτόν που θα ορίσει πρόεδρο και ορίζει τελικά ο κ. Κοτζιάς. 

 

Στις 4/6/2015, μπαίνουμε στα χοντρά. Λέει «Δες το συνημμένο με έμφαση. Α. Σε τεχνικές προδιαγραφές. Επισήμανση της IT υπηρεσίας μας είναι ότι οι αναφορές στην αρχιτεκτονική του συστήματος είναι άνευ αντικειμένου, αρκεί να πληρούνται οι κανόνες για την ασφάλεια και τη συμβατότητα με τα δικά μας συστήματα. Τους επόμενους μήνες θα ενεργοποιηθεί το VΙS on line, οπότε το λογισμικό θα παρέρχεται από τον πάροχο από τον αναθέτοντα. Β. Σε εγγύηση, ένα ύψος για όλους, ανεξάρτητα προεμπειρίας, αλλιώς λένε ότι είναι αθέμιτος ανταγωνισμός. Γ. Σε περιγραφή των υποχρεωτικών κριτηρίων που τίθενται από τον Κανονισμό Θεωρήσεων και χειρισμό της τουριστικής προβολής». Αυτό έχει μεγάλη σημασία, διότι από εκεί και πέρα έχουμε κονδύλια τα οποία φεύγουν για τουριστική προβολή και είναι πέραν των 60 ευρώ που θα πάνε για κάθε βίζα. «Δ. Ο κατάλογος των ζωνών είναι ακόμη ανοιχτός». Υστερόγραφο: «Αύριο δεν θα προλάβω, γιατί ο Νίκος μου φόρτωσε να μετέχω σε κάτι συνομιλίες με Κινέζους».

 

Εν γνώσει του Υπουργού, τα πάντα. 

 

Και πάμε πλέον στην κοινοποίηση από τον κ. Πλατή προς τον κ. Τζίρα, του σχεδίου της προκήρυξης διορθωμένο. Επισυνάπτεται στο e-mail.

 

«Δημήτρη, δες ορισμένες παρατηρήσεις που στο τελευταίο δικό σου μου έστειλες. Δώσε προσοχή στα notes που σου γράφω στο περιθώριο, έχει νόημα». Ο υποψήφιος, δηλαδή, που θα είναι για να πάρει τον διαγωνισμό ετοιμάζει την προκήρυξη που θέλει. Θα το καταθέσω στη Βουλή. 

 

Στις 19/6/2015 νέο σχέδιο προκήρυξης στέλνει ο Πλατής στον Τζίρα. 

 

«Δες και ένα-δύο παρατηρήσεις μου στο περιθώριο και νομίζω πως πρέπει να φύγει ως τελικό. Άντε και με το καλό». Θα δω τον Τόνι Δευτέρα πρωί». Ο Τόνι προφανώς είναι κάποιος «Πετσίτης» του συστήματος.

 

Πλατής προς Τζίρα, επισυναπτόμενο. «Δημόσιος διαγωνισμός παρόχου». «Δημήτρη, μετά τη συνομιλία μας, έκανα τις αλλαγές που είπαμε και σου ξαναστέλνω το κείμενο. Έβαλα δισέλιδη περίληψη στην αρχή και μετά έρχονται και παραρτήματα. Κάνε τις όποιες παρατηρήσεις σε αυτό το κείμενο προτού το στείλεις στον Τόνι. Ευχαριστώ, Δημήτρης».

 

Και συνεχίζω, Τζίρας προς Πλατή στις 26/6/2015. Λέει: «Πήρα τα τέσσερα κείμενα. Ο Τ.Β.. έχει θέσει συμφωνία προθεσμίας συμφωνίας από μέλη της επιτροπής ως τη Δευτέρα. Σου στέλνω τα κείμενα με μερικές πρώτες διορθώσεις δικές μου που έκανα ανάμεσα. Πες μου το σχόλιο αν μπορέσεις και εσύ, αλλιώς μέχρι το βράδυ θα είμαι στην Αθήνα. Αυτό που θέλει πλήρη αναμόρφωση είναι το σχέδιο σύμβασης που βασίζεται στο πρώτο VFS, αλλά δεν είναι και τόσο κρίσιμο». 

 

Απαντά, λοιπόν, ο κ. Πλατής στον κ. Τζίρα: «Ρε, Δημήτρη, ο Νίκος Κοτζιάς περιμένει. First thing Monday morning. Έτσι μου έστειλε sms και μου είπε, τι να κάνουμε τώρα με τα δημοσιοϋπαλληλικά;». Ο Κοτζιάς, λοιπόν, συντονίζει το σύνολο των ενεργειών, μεταξύ του υποψηφίου για προέδρου της επιτροπής και του υποψηφίου πελάτη εταιρείας. 

 

Συνεχίζονται τα e-mail στις 26/6/2015, πάλι ο κ. Τζίρας «Κάποιος ασχολείται από τη Γ1, τους ρώτησα. Για Τόνι είναι νωρίς. Θα τον οχλήσω βέβαια, αλλά -προσέξτε εδώ- αν και κατά την ορθή δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία Δευτέρα απόγευμα θα είναι έτοιμος, δηλαδή στη λήξη της προθεσμίας και όχι σήμερα. Για Δευτέρα πρωί. Θα σου πω». Να τελειώσει πρώτα η δουλειά, δηλαδή, και μετά θα πάει ο Τόνι να κάνει την άλλη δουλειά που πρέπει. 

 

Στις 21/8/2015, μετά την προκήρυξη του διαγωνισμού, Τζίρας προς Πλατή. «Πρόσεξε την τελευταία παράγραφο». Κουμανάκου προς Τζίρα, η άλλη Πρόεδρος η οποία εν συνεχεία βραβεύτηκε και η οποία ξέρετε πού εργάζεται σήμερα; Στη GVCW. Εργάζεται στην εταιρεία στην οποία έδωσαν τη δουλειά. «Subject. Εκτιμήσεις για αξιολόγηση φακέλου δικαιολογητικών για τα επόμενα βήματα». 

 

«Δημήτρη μου, καλημέρα. Συμφωνώ με τον πίνακα των παρατηρήσεων και την απάντηση που δόθηκε ως ΣΤ5 στο αίτημα να λάβουν γνώση οι διαγωνιζόμενες εταιρείες των παρατηρήσεων που στάλθηκαν στην επιτροπή αξιολόγησης. Εφόσον συνέλθει αυτή υπό την Προεδρία του αναπληρωτή μου, πρέπει κατά τη γνώμη μου, για να κλείσει όλη η διαδικασία της πρώτης φάσης, να προχωρήσουμε».

 

Στις 12/10/2015: «Ελπίζω να μην σου κακοφανεί η ελευθεριότητά μου που έκανα ορισμένες προσθήκες». Του βάζει μέσα το σημείωμα για τα Πρακτικά της Επιτροπής Ενστάσεων - δεύτερο και τρίτο - δηλαδή, πώς θα φάνε τον Πρέσβη, τον Οικονόμου, ο οποίος, εν προκειμένω, έχει τιμωρηθεί με το να μην έχει πάει ποτέ στο εξωτερικό γιατί αντιδρούσε σε αυτά τα οποία κάνατε. 

 

«Θα σου πω πού να το στείλεις, ίσως ο Νίκος να μην θέλει καν να το λάβει, παρά μόνο ως την κοινοποίηση. Έβαλε τον Πέτρου στη θέση του Μ και ίσως έπρεπε εκεί πρώτα να το στείλετε. Αλλά, άσε να σου πω σε δύο ώρες περίπου».

 

Και εδώ έχουμε στις 23/11/15, όπου τελειώνει η δουλειά, γράφει ο Πλατής πλέον περήφανος προς τους δύο Προέδρους, Κουμανάκου και Τζίρα, «aleajacta est, δηλαδή «ο κύβος ερρίφθη», όπως είπε και ο Ιούλιος Καίσαρας στον Ρουβίκωνα. Δηλαδή, είμαστε εντάξει, παιδιά, η δουλειά έγινε. Και το στέλνει ο Πρόεδρος της εταιρείας που παίρνει τη δουλειά προς τους δύο Προέδρους των Επιτροπών. 

 

Προχωράνε και άλλα e-mail, τα οποία δεν θα διαβάζω τώρα, του κ. Νικητάκου, ο οποίος είναι ο Σύμβουλος του κ. Κοτζιά, ορισμένος στην Επιτροπή και αυτός συνομιλεί και με την Κουμανάκου και με τους υπολοίπους. Αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.

 

Κύριε Πρόεδρε, ακούστε, παίρνω όλο το χρόνο μου και φιμώστε με όποτε θέλετε. Εγώ σας λέω ότι δεν κατεβαίνω από εδώ πέρα. Φέρτε τον Φρούραρχο να με κατεβάσει. Εγώ θα μιλήσω σήμερα και θα πω τι έχει γίνει. Ό,τι και ανκάνετε, να ξέρετε ότι εγώ θα ακουστώ. Δεν θα με φιμώσετε. Μου αφαιρέσατε την Κοινοβουλευτική Ομάδα. Προσπαθήσατε να με εξευτελίσετε, θα τα ακούσετε. Σήμερα, εάν υποστηρίξετε τον Κοτζιά, θα πέσει η Κυβέρνηση.

 

Στόχος μου είναι - και πιστεύω στον Υπουργό - ότι όταν θα γυρίσει στο Υπουργείο θα κατανείμει τις ευθύνες στους παράγοντες και όπως πιστεύω ότι και εσείς ως Κοινοβουλευτική Ομάδα τον κύριο αυτόν θα τον οδηγήσετε εκεί που πρέπει.

 

Τι ομολόγησα, κύριε Δρίτσα; Αν ήθελα να ρίξω την Κυβέρνηση, τότε να ξέρετε ότι δεν θα ενημέρωνα το Υπουργικό Συμβούλιο για την υπόθεση αυτή όταν ήσασταν μέλος. Δεν θα ενημέρωνα τον Πρωθυπουργό. Θα έβγαινα να παραιτηθώ ως ήρωας και θα πήγαινα στον Εισαγγελέα και θα έφευγα. Εγώ ενημέρωσα το Υπουργικό Συμβούλιο, ενημέρωσα τον Πρωθυπουργό, απέπεμψα τον Κοτζιά, αλλά τώρα πια έχουμε αποδείξεις τρανές, διαφορετικές από αυτές που είχαμε στο Υπουργικό Συμβούλιο.

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η GLOBAL VISA CENTER, δηλαδή η εταιρεία που έκαναν ο κ. Ζέπος, ο κ. Οικονόμου και ο κ. Πλατής, έχει εφτά θυγατρικές οι οποίες είναι όλες off shore, την GLOBAL VISA CENTER WORLD HELLASστην Κύπρο, με μέλος μάλιστα του διοικητικού του συμβουλίου τον περίφημο κ. Τενεκούδη, από τη Γενική Γραμματεία Εξοπλισμών και τον κ. Κατσακιώρη από τη Γενική Γραμματεία Εξοπλισμών, συγγενή του άλλου Κατσακιώρη που έχει την I KNOW HOW, τη GVSW WORLD LTD, τη δεύτερη εταιρεία που δημιουργήθηκε με παλαιότερη ημερομηνία, προκειμένου να υπάρχει προϋπηρεσία, τη GVSW FOLDINGS LTD, η οποία και εξασφάλισε δάνειο 1.150.000 ευρώ από τον περίφημο κ. Πιπιλή Ιωάννη, John Pipilis, ο οποίος είναι συνεργάτης του εταίρου της SOROS FOUNDATION στην Ελλάδα, του κ. Μίλτου Καμπουρίδη, γαμπρού του φίλου του κ. Κοτζιά, του κ. Βερνίκου. Εν συνεχεία, την GVSW OPERATION LTD, την GVSW WORLD RUSSIA. 

 

Θα καταθέσω όλες τις off shore εταιρίες, όπως, επίσης, θα καταθέσω από το ΓΕΜΗ, το Μητρώο Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων, το δάνειο του 1.155.000 ευρώ, το οποίο παίρνει από τον κ. Πιπιλή η εταιρεία, με πρωτοφανή τρόπο να εγγυάται η θυγατρική εταιρεία για τη μητρική από ένα πρόσωπο, το οποίο ελέγχεται ακόμα και από τις αρχές της DEUTSCHEBANK.

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα συνεχίσουν οι συνάδελφοί μου. Εγώ, όμως, θα ήθελα, για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία, να πω δύο πράγματα: Το πρώτο, αυτό που επικαλείται ο κ. Κοτζιάς, την τελική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, είναι αποτέλεσμα των παρεμβάσεων, όπως λέει μέσα η ίδια η απόφαση, της νομικής υπηρεσίας του Υπουργείου. Ποτέ, δε, ούτε το Συμβούλιο της Επικρατείας ούτε το Ελεγκτικό Συνέδριο σε καμία φάση - διότι τις πήρα τις αποφάσεις, αφού δεν μου τις καταθέσατε - δεν λέει ότι εξέτασε τη νομιμότητα της σύμβασης και τη νομιμότητα της διαδικασίας. Εξέτασε κάποιες ενστάσεις αντιπάλων της εταιρείας GVCW. 

 

Κύριε Υπουργέ, θα δώσω το εξής έγγραφο μόνο σε εσάς, για να μην αμφισβητήσετε ότι πίσω από το έργο είναι η VFS. Πρόκειται για απόρρητο έγγραφο, το οποίο ήρθε εχθές στο γραφείο σας, με αριθμό πρωτοκόλλου 440. Δεν το καταθέτω στη Βουλή, γιατί είναι απόρρητο. 

 

Ναι, τα έχω όλα. Και για εσάς έχω, κύριε Αμανατίδη. Έχω όλα τα στοιχεία για τις βίζες στη Ρωσία κτλ. Θα τα δώσω όλα. 

 

Την VFS GLOBAL διαδέχθηκε η GLOBAL VISA CENTER. Η επιλογή του νέου παρόχου να συνεργαστεί με τον προηγούμενο πάροχο ως υπεργολάβο του οδήγησε στην ομαλή μετάβαση από τον έναν στον άλλον. 

 

Εδώ, φαίνεται ξεκάθαρα από το απόρρητο, το οποίο θα δώσω μόνο στον Υπουργό, ότι η GVCW είναι η εταιρεία η οποία συνεχίζει να εκτελεί το έργο και η οποία δεν υπάρχει πουθενά στη διάρκεια της προκήρυξης του διαγωνισμού και της ανάθεσης. Εκεί που υπάρχει μόνο είναι στα έγγραφα των συμβάσεων πιθανώς, τα οποία δεν καταθέτει στη Βουλή ο κύριος Υπουργός. Πιθανώς, θα υπάρχει στα πρόσθετα έγγραφα ενημέρωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, τα οποία αρνείται ο κύριος Υπουργός ότι αυτά υπάρχουν ως έγγραφα και γι’ αυτό δεν τα καταθέτει. 

 

Θα ήθελα να καταθέσω ακόμη άλλα δύο έγγραφα: Τα στατιστικά 2014-2018 στα οποία φαίνονται ξεκάθαρα οι είσοδοι και οι βίζες από τη Ρωσία και την Ουκρανία, που δείχνουν το μέγεθος της Σύμβασης.

 

Θα καταθέσω, επίσης, ότι για διαφημιστική προβολή προβλέπεται, πέραν όλων των άλλων, να επιστρέφει ποσοστό από τις εταιρείες αυτές προς το ελληνικό δημόσιο. Εάν μπει κανείς στη VFS σήμερα ή στη GVCW στη Ρωσία θα δει μπάνερ από κάτω του Υπουργείου Τουρισμού. 

 

Και ρωτάω, πόσα λεφτά δόθηκαν για την προβολή της Ελλάδας και με ποιο τρόπο για το έτος Ελλάδας-Ρωσίας από το Υπουργείο Τουρισμού, από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Εξωτερικών; Υπάρχουν αποδείξεις; Γιατί δεν τις κατέθεσε η κ. Κουντουρά που καταθέσαμε στη Βουλή τις ερωτήσεις;

 

Κλείνω, λοιπόν, με το τι έγιναν οι συγκεκριμένοι διπλωμάτες. Ο μεν ένας, ο κ. Οικονόμου, ο οποίος έκανε τις ενστάσεις, τιμωρήθηκε στο «ψυγείο». Ο κ. Σπινέλλης, Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού, ενώ θα έπρεπε να συνταξιοδοτηθεί το 2014, παρέμεινε και μετατέθηκε ως Πρέσβης της Ελλάδος στην UNESCO με τεράστιες απολαβές. Ο έτερος Πρέσβης που διαδέχθηκε ο κ. Καραμήτσος -Τζίρας μετατέθηκε στο Λονδίνο από το 2016. Ο άλλος, ο τεχνικός υπάλληλος, ο οποίος αρρώσταινε συνέχεια στο ΚΑΤ, είναι τώρα στην Πρεσβεία του Τόκιο. 

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτά τα όργια, τα οποία έχουν γίνει στο Υπουργείο Εξωτερικών και αποδεικνύονται με εκθέσεις ακόμη και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, τις οποίες ερωτά ο Υπουργός και δεν αποδέχεται την απάντησή τους, αποτελούν το μεγαλύτερο σκάνδαλο, το οποίο έχουμε εξετάσει στη Βουλή τον τελευταίο καιρό. 

 

Ένα Σαββατοκύριακο ολόκληρο του Πετσίτη και του Φρουζή της NOVARTISείναι μια Μεγάλη Παρασκευή για τον Κοτζιά». 

 

 

 




Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου

All Rights Reserved © 2012 - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

powered by MediaSystems Platform