Δελτίο τύπου 08/11/2018
 

ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 5518/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

Επί της από 19/1/2015 αγωγής του Μαυρουδή Βορίδη του Χρήστου κατά του Παναγιώτη Καμμένου του Ηλία εκδόθηκε, την 25/10/2018, η υπ’ αριθ. 5518/2018 απόφαση του Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 15ο Ενοχικό) το διατακτικό της οποίας έχει ως ακολούθως:

 

«Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων. 

 

Συνεκδικάζει την έφεση και την αντέφεση. 

 

Δέχεται τυπικά και κατ' ουσία την έφεση. 

 

Εξαφανίζει τη με αριθμό 749/2016 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 

 

Κρατεί την υπόθεση και δικάζει την αγωγή,

 

Δέχεται εν μέρει την αγωγή. 

 

Υποχρεώνει τον εναγόμενο να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής, μέχρι την πλήρη εξόφληση. 

 

Διατάσσει τη δημοσίευση του διατακτικού της απόφασης αυτής στην ιστοσελίδα με την ηλεκτρονική διεύθυνση http://anexartitoiellines.gr εντός δεκαπέντε ημερών από την επίδοση της παρούσας. 

 

Καταδικάζει τον εναγόμενο σε χρηματική ποινή πεντακοσίων (500) ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης της πιο πάνω καταχώρησης.

 

Υποχρεώνει τον εναγόμενο να άρει την προσβολή με την απόσυρση από τηνιστοσελίδα με την ηλεκτρονική διεύθυνση http://anexartitoiellines.gr της συνέντευξης που έδωσε στην τηλεοπτική εκπομπή της 25ης.11.2014 με τίτλο «ΠΡΩΙΝΟ ΑΝΤ1», με την απειλή σε βάρος του χρηματικής ποινής 500 ευρώ και προσωπικής κράτησης ενός μήνα. 

 

Υποχρεώνει τον εναγόμενο να παραλείπει στο μέλλον την προσβολή στο πρόσωπο του ενάγοντος και ειδικότερα να παραλείπει την ανάρτηση στην ιστοσελίδα με την ηλεκτρονική διεύθυνση http://anexartitoiellines.gr της συνέντευξης που έδωσε στην τηλεοπτική εκπομπή της 25ης.11.2014 με τίτλο «ΠΡΩΙΝΟ ΑΝΤ1», με την απειλή σε βάρος του χρηματικής ποινής 500 ευρώ και προσωπικής κράτησης ενός μήνα. 

 

Διατάσσει να επιστραφούν στον εκκαλούνται τα με αριθμούς 210932, 210933, 3033504, 3033505, 3033506 και 3033507, σειρά Α' κινητά παράβολα Δημοσίου. 

 

Καταδικάζει τον εκκαλούντα - εναγόμενο στην πληρωμή μέρους των δικαστικών εξόδων του εφεσίβλητου - ενάγοντος και για τους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας, το οποίο ορίζει σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ.

 

Δέχεται τυπικά και απορρίπτει κατ' ουσία την αντέφεση.

 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον αντεκκαλούντα στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων του αντεφεσιβλήτου, τα οποία ορίζει σε εξακόσια (600) ευρώ».

 

 

 
Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου

All Rights Reserved © 2012 - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

powered by MediaSystems Platform