Ομιλίες στη Βουλή
Δελτίο τύπου 03/08/2016

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΣΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

 

 

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», με το οποίο ρυθμίζεται το κανονιστικό και θεσμικό ΠΛΑΙΣΙΟ για την κατάρτιση των δημόσιων συμβάσεων, εισήγαγε κατά τη διάρκεια των εργασιών της Ολομέλειας, ο βουλευτής Β‘ Θεσσαλονίκης των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

 

Ο Γιώργος Λαζαρίδης στάθηκε υπέρ της εναρμόνισης του Εθνικού μας Δικαίου με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ, καθώς όπως χαρακτηριστικά τόνισε, «το κοινοτικό κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις, όπως αυτό διαμορφώνεται μετά την έκδοση των Οδηγιών του 2014, καθιστά τις σχετικές διαδικασίες απλούστερες και αποτελεσματικότερες, τόσο για τις αναθέτουσες δημόσιες αρχές, όσο και για τις επιχειρήσεις, με σκοπό οι «αγορές» του δημοσίου να διεξάγονται με την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού».

 

O βουλευτής μεταξύ άλλων επικεντρώθηκε στην αναγκαιότητα αλλαγής πλεύσης και στη διαφοροποίηση του νέου θεσμικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων σε σχέση με το προηγούμενο, που είναι η μετατροπή του βασικού κριτηρίου ανάθεσης από την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» (βλ. Προηγούμενες Οδηγίες), σε «καλύτερη αναλογία τιμής -ποιότητας» (Οδηγία 2014/24/ΕΕ), αλλά έθεσε παράλληλα ως σημαντικότερη στόχευση του νομοσχεδίου τον περιορισμό των επιπτώσεων της πολυνομίας, με την καθιέρωση ενός ενιαίου θεσμικού πλαισίου για τις διαδικασίες ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών, φορείς του δημοσίου και για τους ΟΤΑ.

 

 

 
Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου

All Rights Reserved © 2012 - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

powered by MediaSystems Platform