Δελτία Τύπου Βουλευτών
Δελτίο τύπου 30/03/2018

 

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Ε.Σ.Ο.Α. ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ ΣΤΗΝ 1η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

 

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018 στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η σύγκληση της ολομέλειας του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας, μετά την ανασυγκρότησή του υπό την Προεδρία της κ. Μαρίνας Χρυσοβελώνη.

 

Απόλυτα ικανοποιημένη η κ. Χρυσοβελώνη τόσο από την καθολική συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων - τους οποίους ευχαρίστησε θερμά για την παρουσία τους - όσο και από το έντονο ενδιαφέρον για τη λειτουργία ενός τόσου κρίσιμου Συμβουλίου μιας και αφορά ένα θέμα που προασπίζει την διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής.

 

Στην τοποθέτησή της δήλωσε:

 

«Κατά πρώτον θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ στην 1η μετά την ανασυγκρότηση συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Σπίρτζη για την τιμή να με ορίσει Πρόεδρο ενός Εθνικού και ταυτόχρονα τόσο κρίσιμου Συμβουλίου μιας και αφορά ένα θέμα που προασπίζει την διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής. 

 

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ως ο κατ’ εξοχήν αρμόδιος Φορέας της Πολιτείας για την προαγωγή της Οδικής Ασφάλειας στη Χώρα μας επιχειρεί να πρωτοστατεί σε μια προσπάθεια ανάδειξης του προβλήματος και προώθησης συντονισμένων δράσεων για την προαγωγή της. Προς την κατεύθυνση αυτή η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, οι αρμόδιες υπηρεσίες του αλλά και εγώ προσωπικά συντασσόμαστε για την επίτευξη του κοινού μας στόχου. 

 

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη οι δράσεις για τη βελτίωση των δεικτών οδικής ασφάλειας να τεθούν σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό με στόχους και χρονοδιάγραμμα, συντάχθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το Στρατηγικό Σχέδιο για την Οδική Ασφάλεια για τα έτη 2011-2020. Το Στρατηγικό Σχέδιο αποτελεί το βασικό εργαλείο της Πολιτείας για τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας και αφορά σε δράσεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων που θα καταστήσουν εφικτή τη μείωση των νεκρών από τα οδικά ατυχήματα το 2020 κατά 50% σε σχέση με το 2010, υιοθετώντας τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό στόχο. Στο Στρατηγικό Σχέδιο κωδικοποιούνται τα προγράμματα και οι δράσεις οδικής ασφάλειας σε έξι (6) τομείς:

 

1. Εκπαίδευση Οδικής Ασφάλειας

2. Επιτήρηση της κυκλοφορίας

3. Ασφαλείς χρήστες της οδού

4. Ασφαλής Οδική Υποδομή

5. Ασφαλή Οχήματα και

6. Άμεση Βοήθεια στους Παθόντες.

 

Στην δε εφαρμογή του εμπλέκονται άμεσα τα Υπουργεία Υποδομών & Μεταφορών, Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών, Υγείας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθώς και όλα τα επίπεδα διοίκησης, γεγονός που από μόνο του φανερώνει τις ιδιαίτερα έντονες προκλήσεις συντονισμού.

 

Το πλήθος των εμπλεκομένων φορέων της Πολιτείας και των ΜΚΟ με αντικείμενο την οδική ασφάλεια αποτελεί κεντρικό προβληματισμό για την οργάνωση κατάλληλων δομών και διαδικασιών με στόχο τον καλύτερο δυνατό συντονισμό. Είναι άλλωστε απόρροια του «πολυπαραγοντικού» χαρακτήρα των τροχαίων ατυχημάτων (υποδομές, εκπαίδευση - δεξιότητες και συμπεριφορά οδηγών/πεζών, οδικό περιβάλλον, προδιαγραφές οχημάτων, ρυθμιστικές επιλογές νομοθέτη κ.ο.κ.) αλλά και των πολυποίκιλων επιπτώσεων αυτών (υγεία, εμπόριο και οικονομικές σχέσεις, φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον κ.λπ.).

 

Η Οδική Ασφάλεια δεν πρόκειται για μια απλή τομεακή πολιτική, στην οποία θα αρκούσε ο, έτσι κι αλλιώς δυσχερής, κάθετος συντονισμός περισσότερων επιπέδων διοίκησης για την επίτευξη των τιθέμενων στόχων.

 

Οι προκλήσεις συντονισμού είναι ιδιαίτερα έντονες στο οριζόντιο επίπεδο, καθώς η οδική ασφάλεια περιλαμβάνει, όπως είδαμε, ένα σύνολο πολιτικών και δράσεων αρμοδιότητας περισσότερων Υπουργείων και φορέων, που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά:

 

• την θέσπιση ρυθμίσεων για την οδική κυκλοφορία (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη), 

• επιτήρηση της νομοθεσίας οδικής ασφάλειας (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Λιμενικές Αρχές, Τελωνειακές Αρχές, Μεικτά Κλιμάκια Ελέγχου), 

• εκπαίδευση οδικής ασφάλειας (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων), 

• κατασκευή και συντήρηση οδικού δικτύου (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ΟΤΑ α’ και β΄βαθμού),

• την άμεση βοήθεια στους παθόντες των οδικών ατυχημάτων (ΕΚΑΒ, Υπουργείο Υγείας) κ.ο.κ.

 

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον πρέπει να επιστρατεύεται κάθε διαθέσιμο εργαλείο, το οποίο θα αποτρέψει την διάχυση της ευθύνης και θα επιτρέψει τον συντονισμό και την κοινωνική λογοδοσία, σε μια δημόσια πολιτική, μάλιστα, η οποία βρίσκεται στον πυρήνα της προστασίας του υπέρτατου έννομου αγαθού, της ίδιας της ανθρώπινης ζωής. Επίσης, οι δομές επιβάλλεται να διασφαλίζουν την αναγκαία διοικητική συνέχεια και μια αξιόπιστη θεσμική μνήμη.

 

Δεδομένου ότι η πολιτική οδικής ασφάλειας, μπορεί να επιτύχει τα αποτελέσματά της μόνο μέσα από τον διυπουργικό συντονισμό των σχετικών δράσεων και προγραμμάτων, η Πολιτεία πρέπει να αναζητά διαρκώς νέα εργαλεία, διαδικασίες και μεθόδους συντονισμού από κοινού με την ενδυνάμωση των υφισταμένων.

 

Η ουσιαστική ενδυνάμωση του συντονισμού, εκτός από το πολιτικό επίπεδο, στο διοικητικό και το τεχνικό επίπεδο είναι αναγκαία, ώστε να καταστεί δυνατή η πρακτική εφαρμογή των πολιτικών επιλογών. Στο πλαίσιο αυτό δίνεται ρόλος και λόγος μέσω του ΕΣΟΑ στους φορείς, στη συνδρομή και συμβολή του λεγόμενου τρίτου τομέα, των συλλογικών ιδιωτικών πρωτοβουλιών ανθρώπων και συλλόγων που ενδιαφέρονται για την οδική ασφάλεια και μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στη διάχυση της γνώσης και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας στα ζητήματα αυτά. Όλα τα παραπάνω καθιστούν την οδική ασφάλεια ένα πραγματικό εργαστήρι, στο οποίο συγκεντρώνονται διάφορες δομές, διαδικασίες, πόροι, γνώση και πρέπει να εργαστούν επιστήμονες από περισσότερα πεδία, προκειμένου το εργαστήρι αυτό να παράξει αποτελέσματα, με την πάντοτε αναγκαία κοινωνική λογοδοσία, σε μια δημόσια πολιτική, μάλιστα, η οποία βρίσκεται στον πυρήνα της προστασίας του υπέρτατου έννομου αγαθού, της ίδιας της ανθρώπινης ζωής.

 

Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που συζητήθηκε και ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή εισάγει για πρώτη φορά διατάξεις που ενισχύουν την ασφαλή χρήση του ποδηλάτου. Πιο συγκεκριμένα, εισάγονται στο αντίστοιχα άρθρα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που αφορούν στην οδική σήμανση (οριζόντια και κάθετη) και σηματοδότηση ρυθμίσεις που αφορούν στα ποδήλατα και στην ασφαλή συνύπαρξή τους με τα υπόλοιπα οχήματα του οδικού δικτύου και τους πεζούς. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις είχαν συζητηθεί στην αρμόδια επιτροπή αναθεώρησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και κρίθηκαν αναγκαίες ώστε σε συνδυασμό με το δίκτυο ποδηλατοδρόμων που συνεχώς επεκτείνεται στη χώρα μας να συμβάλει στην αύξηση του ποσοστού των εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης στοχεύοντας στη διαμόρφωση σύγχρονων αλλά και βιώσιμων πόλεων. Επιπρόσθετα, προς την κατεύθυνση επικαιροποίησης της οδικής σήμανσης ενσωματώθηκαν στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας πινακίδες που αφορούν στην ασφαλή κυκλοφορία σε σήραγγες δεδομένου ότι με την ολοκλήρωση των αυτοκινητοδρόμων η χώρα μας διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα οδικών σηράγγων στην Ευρώπη. 

 

Μία άλλη σημαντική τομή που επιχειρείται με τον πρόσφατο νόμο έχει να κάνει με το κυρωτικό πλαίσιο του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν επιχειρείται μια κατηγοριοποίηση των παραβάσεων ανάλογα με την επικινδυνότητα της παράβασης, της συχνότητας πρόκλησης ατυχήματος και της αντικοινωνικής οδικής συμπεριφοράς. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά δεδομένα των πολιτών αλλά και το γεγονός ότι η τελευταία επικαιροποίηση των ποινών έγινε το 2007 με διαφορετικά οικονομικά δεδομένα, επιχειρείται μια αναπροσαρμογή των προστίμων η οποία για πρώτη φορά στη χώρα μας λαμβάνει υπόψη της και εισοδηματικά κριτήρια. Το γεγονός αυτό καθιστά τις κυρώσεις δικαιότερες και τον αποτρεπτικό τους χαρακτήρα ισχυρότερο. 

 

Επιπρόσθετα, η λογική του νέου κυρωτικού πλαισίου ενισχύει τον αναλογικό χαρακτήρα του και ανταποκρίνεται περισσότερο σε μια κοινωνία με έντονη διαφοροποίηση στο εισοδηματικό δυναμικό των μελών της.

 

Στην κατεύθυνση ενίσχυσης των δράσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στα θέματα οδικής ασφάλειας επαναδραστηριοποιείται το Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας. Και λέω επαναδραστηριοποιείται γιατί το ΕΣΟΑ με την αρχική του σύνθεση είχε πραγματοποιήσει τέσσερεις άτυπες (πριν την ψήφιση του Ν. 3897/2010) και τρεις τυπικές συνεδριάσεις. Τα θέματα που είχε εξετάσει το ΕΣΟΑ στις 7 πρώτες συνεδριάσεις του ήταν:

 

• 1η Συνεδρίαση: Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Ε.Σ.Ο.Α., οργάνωση και προγραμματισμός δράσεων (22/4/2010)

• 2η Συνεδρίαση: Κυκλοφοριακή αγωγή και ένταξή της στην εκπαιδευτική διαδικασία (30/6/2010)

• 3η Συνεδρίαση: Οδική ασφάλεια στον αστικό ιστό (13/10/2010)

• 4η Συνεδρίαση: Προτάσεις αναθεώρησης του Κ.Ο.Κ. (8/12/2010)

• 5η Συνεδρίαση: Ενημέρωση και συζήτηση επί του «Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα, 2011 - 2020» (15/3/2011)

• 6η Συνεδρίαση: Συζήτηση επί της αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου για την εκπαίδευση - εξέταση των υποψηφίων οδηγών (12/4/2011)

• 7η Συνεδρίαση: Επικοινωνιακή Πολιτική για την Οδική Ασφάλεια – Δράσεις που υλοποιήθηκαν ή σχεδιάζονται, Προτάσεις Συνεργασίας και Καλές Πρακτικές (30/10/2012).

 

1)Θεσμικό πλαίσιο σύστασης και λειτουργίας του ΕΣΟΑ

 

Η σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας (ΕΣΟΑ) προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3897/2010 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Το Ε.Σ.Ο.Α. αποτελεί ένα ευρύτερο όργανο δημόσιας διαβούλευσης με συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το ΕΣΟΑ υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών ο οποίος με απόφασή του τον Νοέμβριο του 2017 προχώρησε στην επανασυγκρότησή του με διευρυμένη σύνθεση. Τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας συμμετέχουν στις εργασίες του Συμβουλίου μετά από πρόταση του φορέα που εκπροσωπούν. Το ΕΣΟΑ αποτελεί ένα ευρύτερο συλλογικό όργανο στο οποίο συμμετέχουν υπηρεσιακοί παράγοντες των συναρμόδιων για θέματα οδικής ασφάλειας υπουργείων, κοινωνικών φορέων, επαγγελματικών και επιστημονικών συλλόγων και το οποίο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του μεταξύ άλλων:

 

• αξιολογεί τις μελέτες και έρευνες που θεωρεί χρήσιμες για την ανάδειξη της γνώσης στον τομέα της οδικής ασφάλειας

• προβαίνει σε αξιολογήσεις των ήδη ανειλημμένων δράσεων

• ενημερώνεται και αξιολογεί τα μέτρα που λαμβάνονται στη χώρα και αφορούν τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις και προτάσεις 

• συνεργάζεται με τις αρμόδιες για την οδική ασφάλεια αρχές άλλων χωρών και διεθνών οργανισμών, ανταλλάσοντας πληροφορίες για την εφαρμογή σύγχρονων και καλών πρακτικών που ανταποκρίνονται στις συνθήκες της χώρας. 

• Μεριμνά για την προβολή θεμάτων οδικής ασφάλειας με κάθε πρόσφορο τρόπο.

 

Επιπρόσθετα, το Ε.Σ.Ο.Α. αποτελεί το σύνδεσμο επικοινωνίας και αντιπροσώπευσης του συνόλου των συναρμόδιων φορέων και χρηστών του οδικού δικτύου με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε θέματα που αφορούν στην βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Αποτελεί δηλαδή, ένα όργανο κοινωνικής αντιπροσώπευσης το οποίο μέσω του γνωμοδοτικού του χαρακτήρα θα συνεισφέρει στην εξέταση και επίλυση καίριων ζητημάτων που απαιτούν προσοχή και χρήζουν αντιμετώπισης.

 

Η σύγκληση των συνεδριάσεων του ΕΣΟΑ γίνεται μετά από πρόσκληση του Προέδρου του στην οποία τίθενται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ΕΣΟΑ δύναται επίσης να καλούνται και να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του, εμπειρογνώμονες και εξειδικευμένοι επιστήμονες. Με την υπ. αριθμ. οικ. 11537/1034 (ΦΕΚ 620Β’, 7/4/2011) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας (Ε.Σ.Ο.Α.)» ρυθμίζονται και εξειδικεύονται ειδικότερα θέματα που αφορούν στον κανονισμό λειτουργίας του.

 

2) Πλαίσιο λειτουργίας των Ομάδων Εργασίας του ΕΣΟΑ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας του ΕΣΟΑ, δίνεται η δυνατότητα να ορίζονται ομάδες εργασίας για τη μελέτη και την παρακολούθηση βασικών τομέων του αντικειμένου του, με στόχο τον εντοπισμό προβλημάτων και την υποβολή προτάσεων για την αντιμετώπιση τους. Στις ομάδες εργασίας αυτές μπορούν να συμμετέχουν μέλη καθώς και άλλα πρόσωπα με ειδικές γνώσεις στο υπό εξέταση αντικείμενο.

 

Δεδομένου του πλήθους των μελών του Συμβουλίου αλλά και αποσκοπώντας στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του, προτείνεται η ενεργοποίηση της διάταξης αυτής ούτως ώστε μικρότερες ομάδες εργασίας να επεξεργάζονται συγκεκριμένα θέματα αρμοδιότητάς τους τα οποία στη συνέχεια θα εισηγούνται προς συζήτηση και απόφαση στην ολομέλεια. Ο διαχωρισμός των ομάδων εργασίας αλλά και το πλάνο προτεραιοτήτων του ΕΣΟΑ προτείνεται να ακολουθεί τους 7 Στρατηγικούς Στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ευρώπη και για τους οποίους θα προταθούν δράσεις σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο. Οι 7 αυτοί Στρατηγικοί Στόχοι είναι οι εξής:

 

1) Βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των χρηστών του οδικού δικτύου 

2) Αύξηση της ικανότητας επιβολής των κανόνων οδικής κυκλοφορίας

3) Ασφαλέστερη οδική υποδομή

4) Ασφαλέστερα οχήματα 

5) Προώθηση της χρήσης σύγχρονης τεχνολογίας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας 

6) Βελτίωση των υπηρεσιών παροχής πρώτων βοηθειών και μετατραυματικής περίθαλψης 

7) Προστασία των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου.

 

Πρότασή μας είναι να σταλεί σε όλα τα μέλη του ΕΣΟΑ ένα φύλλο εργασίας με τους 7 Στρατηγικού Στόχους και το κάθε μέλος να δηλώσει το πεδίο / στόχο εκείνο στο οποίο λόγω αντικειμένου και γνώσεων επιθυμεί να εργαστεί. Για τη διευκόλυνση του έργου των ομάδων προτείνεται να οριστεί ένας επικεφαλής ο οποίος θα επιλεγεί από τα μέλη της ομάδας. Η διαδικασία αυτή προτείνεται να γίνει ηλεκτρονικά μιας και θα σταλεί σε όλους σας προς συμπλήρωση το σχετικό φύλλο. Με τον τρόπο αυτό λειτουργώντας σε ομάδες θεωρούμε ότι και η εργασία μας θα είναι πιο αποδοτική και οι συνεδριάσεις της ολομέλειας περισσότερο αποτελεσματικές.

 

Θα ήθελα όμως στο σημείο αυτό να ακούσω και τις προτάσεις σας σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του Συμβουλίου ώστε να καταλήξουμε σε ένα οριστικό πλάνο».

 

 
Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου

All Rights Reserved © 2012 - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

powered by MediaSystems Platform