Ανακοίνωση
Δελτίο τύπου 06/10/2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1 ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΑΝΑ Ο.Ε.Σ

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1η - ΚΕΕΕΣ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α - ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΔΡΟΥ

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β - ΕΝΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΚΕΕΕΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ - ΕΝΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΕΕΕΣ

 
Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου

All Rights Reserved © 2012 - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

powered by MediaSystems Platform